#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

mình biết đó là những cái hành động sai trái và lên án nhưng mình đã thích những cái điều ấy mình đã mê những cái điều ấy nhiều ấy chứ ạ vì thế mà mình có mặt ở đây và vì những cái điều mà mình nói đến mình nghĩ là nhiều người cũng sung sướng và thích được đón xem những cái điều ấy nhiều như mình phải chứ ạ cuộc đời mình chỉ nghĩ đến những cái điều ấy và nhìn nhận những cái điều ấy đó là cái hạnh phúc khác biệt hẳn so với những người khác mà thôi và điều ấy đều là cái đặc biệt đối với một người như mình phải chứ ạ, theo các bạn nhìn nhận sao về cái điều ấy nhỉ he he

Diễn viên tham gia phim

N/A